Het team achter Leerboek OnlineLeerboek Online is ontwikkeld door leraren uit het voortgezet onderwijs, instructeurs paragliding en BMedia.
BMedia verzorgt de techniek en uitgave.